Woensdag 8 oktober heeft de bestuurswissel van Uros plaatsgevonden!

De nieuwe bestuursleden zijn (van links naar rechts): Koen Frolichs (Vice-voorzitter), Milan Betz (Wedstrijdcommissaris), Dominique Munten (Penningmeester), Caroline Huijts (Voorzitter), Wim van Hameren (Pr & Sponsoring), Maud Engelen (Secretaris).

Uiteraard willen we het (inmiddels) oude bestuur bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar!